De Bisschop zingt – Aflevering 4 De blindgeborene

Het is een beetje goedkoop om die Farizeeërs neer te zetten als de boosdoeners en tegenstanders van Jezus.

                                                                                              

Dirk Jan Schoon vertelt wat hem raakt, fascineert en troost in de bijbelverhalen die op de zes zondagen van de veertigdagentijd en op paasochtend in de kerk gelezen worden. 

Het zijn verhalen over de grote vragen die elk mens wel ken: over geluk, wantrouwen, lijden, inzicht, dood en leven. Steeds blijkt dat er geen eeuwige en afdoende antwoorden te geven zijn. Dat komt niet alleen doordat ons verstand te beperkt is om de complexiteit van het leven in één woord of gedachte te kunnen samenvatten, maar vooral ook omdat Gods genade groter is dan ons hart. H et zingen verlicht de zorgen van je hart en geeft uitdrukking aan je inspiratie.

                                                                                             

Dirk Jan Schoon is bisschop van Haarlem in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

                                                                                             

                                                                                        

Uit het interview:

“Je voert iets dat niet goed is in de wereld dus niet terug op iemand die iets verkeerd gedaan heeft, of in gebreke is gebleven, nee, het is een kans voor God om goed te doen aan deze mensen en om wonderen te doen. Fantastisch!”

                                                                                        

“Wat een verhaal! Ik weet ook niet wat ik ermee aan moet, maar het is prachtig!”

                                                                                        

“Ja, weet je, het is een beetje goedkoop om de Farizeeërs neer te zetten als boosdoeners en tegenstanders van Jezus. Er zijn ook studies gedaan waaruit blijkt dat de leer van Jezus wel erg Farizees is, dus aansluit op de leer van de historische Farizeeërs. En volgens hen vertegenwoordigt Jezus een stroming binnen dat Farizeïsme.”

                                                                                       

“En gaande weg leert die blinde hem kennen.”

                                                                                        

Om na te lezen:

1 Samuël 16, 1-13

Efeziërs 5, 8-14

Johannes 9, 1-39

Lied 785 uit het Oud-Katholiek Gezangboek

 


 

Kijk hier de vorige afleveringen terug: