Advent op maandag: Jesaja’s visioenen

De tijd voor kerstmis is een tijd van uitzien naar het licht dat in de wereld komt. Maar welk licht? De vroege Christenen keken vanuit de Schriften van Israël naar Jezus. Ze begrepen zijn betekenis in het licht van deze profetieën. Jesaja is een heel belangrijke stem onder hen. In de  adventstijd van 2016 kijken we met Jesaja mee uit naar een nieuwe wereld, van gerechtigheid en vrede. 

Bisschop en bijbelwetenschapper Dick Schoon leidt de avonden.


Data, teksten en thema’s: 

5 december: Hopen tegen beter weten in? De nieuwe loot aan de stronk van Jesse (Jesaja 11,1-10)

12 december: Kan een woestijn bloeien? (Jesaja 35, 1-10)

19 december: Heerst recht van de sterkste? (Jesaja 7, 10-17)

In de vieringen van de Adventstijd komen deze lezingen ook aan bod. 

De avonden beginnen om 19.30 en duren tot ca. 21.15. De locatie is: Pieter Baststraat 3, Amsterdam (Tram 16 /24 vanaf CS, halte Ruysdaelstraat; alternatief: tram 3, 5, en 12, halte Roelof Hartplein). Een parkeergarage is bij het Concertgebouw. Zie hier het kaartje.

Deelnemers wordt gevraagd zelf een Bijbel mee te brengen: zo hebben we verschillende vertalingen naast elkaar. Deelname is gratis, wel is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage.

Aanmelding: vóór 1 december 2016 bij Peter-Ben Smit, pbajsmit@gmail.com.

Over de inleider: Dr. Dick Schoon studeerde af in de Bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de kerkgeschiedenis. Hij is Bisschop van Haarlem en pastoor van de oud-katholieke parochie Amsterdam.