Passie op donderdag

De eerste inleiding was een groot succes. U bent van harte welkom om bij de laatste avond op 17 maart aan te sluiten. U kunt u aanmelden bij Peter-Ben Smit, pbajsmit@gmail.com.

Hoe waren de laatste dagen van Jezus? Zijn dood was een keerpunt in de geschiedenis – wat je er ook van vindt. Het Evangelie volgens Lukas doet er ingrijpend verslag van. Van een feestelijk maaltijd, via een het verraad door één van zijn vrienden, naar een langzame en eenzame dood aan het kruis: “Lukas” nodigt uit om je erin te verdiepen. In de veertig dagen voorafgaand aan Pasen doen we dat op de donderdagavond. Dick Schoon en Peter-Ben Smit geven inleidingen over de “passie” (“lijdensverhaal”) volgens Lukas en er is ruim gelegenheid voor gesprek.


Data, teksten en thema’s:

18 februari: Gedeeld leven is dubbel leven? Jezus’ laatste avondmaal (Lukasevangelie 22,1-39)

10 maart: Verraden vertrouwen – Jezus’ verraad door Judas en zijn veroordeling (Lukasevangelie 22,39-23,25)

17 maart: Het recht van de sterkste? – Jezus’ kruisiging en dood (Lukasevangelie 23,26-56)

In de viering op Palmzondag, 20 maart, wordt de hele “passie” gelezen.

De avonden beginnen om 19.30 en duren tot ca. 21.15. De locatie is: Pieter Baststraat 3, Amsterdam (Tram 16 /24 vanaf CS, halte Ruysdaelstraat; alternatief: tram 3, 5, en 12, halte Roelof Hartplein). Een parkeergarage is bij het Concertgebouw. Zie het kaartje hieronder/ommezijde – de kerk is bij het kruisje.

Deelnemers wordt gevraagd zelf een Bijbel mee te brengen: zo hebben we verschillende vertalingen naast elkaar. Deelname is kostenloos, wel is er gelegenheid tot een vrijwillige bijdrage aan de Vastenactie – voor geestelijke verzorging in het vluchtelingenkamp Maratane (Mozambique)

 

Over de inleiders: Dr. Dick Schoon studeerde af in de Bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in de kerkgeschiedenis. Hij is Bisschop van Haarlem en pastoor van de oud-katholieke parochie Amsterdam. Prof. dr. Peter-Ben Smit is universitair docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en pastor in de oud-katholieke parochie Amsterdam.