Bezoek van bisschop Zacharia Masimango

Bisschop, vijfduizend dollar als u deze wijziging in de grondwet ondersteunt!” – Bisschop Zacharia Masimango (Kindu, Congo) staat middenin de maatschappij en de politiek van zijn land. De kerken vormen daar een belangrijk deel van de minimale sociale infrastructuur. Een bisschop is er geestelijk leider, bruggenbouwer tussen strijdende partijen, bemiddelaar tussen mensen met verschillende economische belangen in de Congo (mijnbouw!), en raadgever op vrijwel ieder gebied van het leven. Als je als bisschop tenminste de dagelijkse oversteek van de Congo doorstaat – in de kano. Bisschop Masimango bezoekt deze dagen Nederland om deel te nemen aan een internationaal panel over humanitaire hulpverlening in Den Haag. Het draait om de vraag: hoe kunnen mensen ter plekke toegerust worden om op een crisis te reageren, terwijl de hulp uit het buitenland op gang komt? Dat hij hiervoor uitgenodigd wordt, zegt iets over zijn inzet, expertise, en goede naam. Als Anglicaan bezocht hij ook de Oud-Katholieke Kerk, was via St. Paulus, Missie en Diaconaat Buitenland, te gast in Den Haag en vierde de Euchariste in de parochie Amsterdam. Hij sprak de parochie toe en ging met parochianen in gesprek – een eye opener voor velen; ook dit is kerk!

P.S De vijfduizend dollar nam hij niet aan: zijn geweten is niet te koop – en wie weet waar het geld vandaan komt!