Geslaagde gemeentevergadering – met “brood en vis” lunch

Een goede tafel vol parochianen nam deel aan de gemeentevergadering op 15 november. Onder een “brood en vis lunch” (met dank aan Jan Jorrit!), besprak de vergadering het wel en wee van de parochie: hoe kan onderling contact bevorderd worden; welke communicatie is handig; wat zijn ervaringen met en gevoelens over de manier van vieren? Ook keek ze over de eigen grenzen uit naar de synode: wat is er te vinden in het nieuwe beleidsplan; is de financiële huishouding op orde, en wat betekent een goed vrijwilligersbeleid? Pastor Marieke Ridder leidde de goede en uitvoerige gedachtewisseling. – Dank aan iedereen die zijn tijd aan deze vergadering gaf!

 

Geslaagde inzameling voor kerstpakketten zeevarenden

Veel zeevarenden ‘vieren’ Kerstmis op zee. Omdat de havens niet werken, kost voor anker liggen met Kerst hen veel geld. De meeste schepen doen daarom juist de dagen ervoor de haven aan, om daarna snel weer te vertrekken. 

The Mission to Seafarers Vlissingen wil met het schenken van een kerstpakket hun kerstdagen op zee wat extra luister bij zetten. Zij verzorgen 300 pakketten die aan boord kunnen worden meegenomen. In de pakketten zit een telefoonkaart om naar huis te bellen, een das of muts, wat versnaperingen en douchegel.

 

De parochie Amsterdam gaf met een goede twintig flessen douchegel (en er komen er deze week nog zo’n tien bij) overtuigend gehoor aan deze oproep!