Verslag Startszondag 13 september

Onder het motto “de adem van het leven” vierden we zondag de Eucharistie en pakten de draad weer op na de zomer. In de Eucharistie gingen de twee assisterend pastores, Marieke Ridder en Peter-Ben Smit voor – pastoor (en bisschop) Dick Schoon heeft op het moment sabbatical.

De kinderen konden tijdens de Eucharistieviering aan een kinderkerk deelnemen, en deden hiervan aan het einde van de viering verslag. Het is de planning om weer maandelijks kindkerk te gaan vieren.

Na de dienst dronken we koffie – met gebak, want er was een jarige, die ook werd toegezongen! – en presenteerde pastor Marieke Ridder de nieuwe parochiegids. U krijgt deze, als u ook het Klankbord ontvangt, in de komende tijd toegestuurd. U kunt er alle regelmatige activiteiten van de parochie in vinden en de namen en gegevens van de verschillende contactpersonen en bestuurders.                                                                                                                                         

Letterlijk met de “adem van het leven” ging aansluitend een korte presentatie van cantor en lector Gertjan Arentsen die liet zien en horen hoe tekst en melodie op elkaar aansluiten in een heel bekend lied “D’Almacht’ge is mijn herder en Geleide” (215; bewerking van psalm 23) en de vrijwel iedere zondag terugkerende acclamatie na het Evangelie (“U komt de lof toe, U het gezang” – 304). – Juist heel vertrouwde gezangen hebben nog een verrassend onbekende muzikale diepgang!

Na al het vieren, de presentatie van de brochure en de “zangles” kon iedereen genieten van een uitstekend verzorgde lunch die net zo heerlijk smaakte als hij verantwoord ingekocht en gepresenteerd was (met dank aan Ben Bles).

We hopen zo goed gestart te zijn – en hopen met u in dit nieuwe “seizoen” nog veel te kunnen vieren, zingen, en samen zijn!

Met vriendelijke groet voor het pastorale team

Peter-Ben Smit, assisterend pastor