Nieuws uit Aalsmeer

Bijna….. ging het dak van de kerk……………

                                        

Dat was toch een geweldige oud-katholieke viering de laatste zondag van april toen Jacob Spaans zijn 40 jarig priesterschap herdacht  in een afgeladen kerk waar bijna  het dak van de kerk werd  gepreekt, gespeeld, geblazen en gezongen. Dank aan bisschop Schoon met zijn mooie preek, de koorzangers, de organist, de blazers en ook aan alle mensen die zo spontaan, ter plekke, hun hulp geboden hebben. Ik denk aan de gast-pastoors die in het keukentje verdwenen voor de afwas (wat een emancipatie!), de verzorgers en uitdelers van de drankjes en hapjes, de schenkers van de drankjes, letterlijk, en de zeer fraaie altaarbloemen in andere zin, de super snelle stoelenstapelaars, de belangstelling van de Gemeente Aalsmeer die de kollekte voor het goede doel uit Oekraine verdubbelde, en al die belangstellenden, soms van verre, en ik vergeet er zeker nog heel veel……..ook dank voor alle positieve reacties welke we achteraf mochten ontvangen en de HBK die de uitgebreide receptie mogelijk  maakte.

Dat was nog eens top-kerk-zijn met elkaar, uiteindelijk hebben we samen iets prachtigs te vieren, iedere zondag weer opnieuw en deze keer was het dubbel! 


                                                                 

Zaterdag 12 september monumentendag – vrijwilligers gezocht!

                   

Op deze dag houden we van 11 tot 16 uur een kleine boeken,  CD en curiosa markt in de tuinen of in onze kerk ten gunste van het onderhoud en het voortbestaan en zijn er rondleidingen in kerk, tuinen en begraafplaats met info over het verleden en heden van onze kerk en  het Oosteinde (het Farregat!). Er worden hiervoor nog vrijwilligers gezocht! Svp aanmelden bij de via corbier.louman@hetnet.nl.


                                                                             

Uitnodiging Parochiedag van de H.Elia i.o. zondag 21 juni-Culemborg

                                   

De parochie van de H.H. Barbara en Antonius , Varkensmarkt 20 4101 CL te Culemborg , heet onze parochie van harte welkom om samen de H. Eucharistie te vieren. De dienst begint om 10.00 u. en de voorgangers zijn pr. Henk Schoon en diaken Frank Duivenvoorde. Het zangkoor Cantare onder leiding van Theo van Dijk zal aan deze viering deelnemen.

Na afloop van de viering praten we na onder het genot van een kopje koffie of thee. U heeft hierna ook de gelegenheid de kerk te bekijken. We lunchen om 12 uur en vervolgens zijn er enkele aktiviteiten. 14.15 uur einde programma.

Aanmelden bij Mariëtte Fakkeldij fam.fakkeldij@live.nl. Zou u ook willen vermelden of u met eigen auto gaat en hoeveel parochianen kunnen meerijden ? Dan regelen wij het contact.