Geloofscursus – De liturgische rol van het gemeentelid – Het hoe en waarom van de zondagse liturgie van de eucharistie

Een serie van zes lezingen door Mattijs Ploeger, met gelegenheid voor vragen en gesprek


Deze cursus is een activiteit van de Oud-Katholieke Parochie van St. Anna en Maria te Haarlem en wordt mede aanbevolen door de Bisschoppelijke Commissie voor de Liturgie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

 

Iedereen is van harte welkom, die

 • geïnteresseerd is in de diepere betekenis van de orde van dienst voor de eucharistie of “dienst van Schrift en Tafel”, en
 • wil groeien in het bewustzijn van zijn of haar eigen “liturgische rol”   als parochiaan/gemeentelid in de kerkbank.

 

Waar: Gemeentezaal van de Kathedrale Kerk, Kinderhuissingel 76, 2013 AV Haarlem, tel. 023 – 5326878.

 

Wanneer:  zes maandagavonden:

 • 2012               1 oktober, 5 november, 3 december
 • 2013               4 februari, 4 maart, 8 april                                            

Hoe laat:

 • 19.30              koffie/thee
 • 20.00              begin van de lezing, afgewisseld met vragen en gesprek
 • 21.45              einde

 

Kosten: Wij vragen u een vrijwillige bijdrage in de kosten van koffie/thee en van de papieren die u ter beschikking worden gesteld.

 

Informatie: Pastoor Mattijs Ploeger, telefoon: 023 – 5326878, e-mail: m.ploeger@hotmail.com

De cursus vormt een samenhangend geheel. Daarom verdient het de voorkeur de gehele cursus te volgen.

 


1. Wat is liturgie? – Maandag 1 oktober 2012

 • De vierende gemeenschap is de kerk van Jezus Christus.
 • De liturgie wordt gevierd door heel de kerk (alle gedoopten).
 • Eucharistie: Schrift en Tafel.
 • Ambten en functies: de “rollen” in het liturgische “spel”, in het bijzonder de liturgische rol van het gemeentelid.
 • Lichaamshouding en gebaren: staan, knielen, zitten, kruistekens.

2. De opening van de dienst – Maandag 5 november 2012

Historische achtergrond, inhoudelijke betekenis en huidige vormgeving van:

 • Intocht
 • Begroeting
 • Schuldbelijdenis
 • Kyrie eleison
 • Gloria in excelsis
 • Gebed van de dag

3. De Woorddienst – Maandag 3 december 2012

 • Overeenkomst en verschil tussen de joodse en christelijke manier  van liturgisch Schriftlezen.
 • De keuze van de drie Schriftlezingen in het Oud-Katholiek Lectionarium.
 • De verschillende betekenis van graduale (“eerste tussenzang”) en halleluja (“tweede tussenzang”).
 • De bijzondere betekenisvan de evangelielezing in de eucharistieviering.
 • Verschillende visies op de functie van de preek.

4. Op weg naar de Tafel – Maandag 4 februari 2013

 • De geloofsbelijdenis: welke tekst en waarom?
 • De voorbeden: verschillende vormen, verschillende voorbidders.
 • De vredegroet: verschillende niveaus van betekenis.
 • De opdracht van de gaven: wie draagt wat op aan wie?
 • “Bidt, broeders en zusters” – “De Heer neme de offerande aan”.
 • Het gebed over de gaven.

5. Het eucharistisch gebed – Maandag 4 maart 2013

Vragen vooraf:

 • De rol van de priester
 • De betekenis van de “consecratie”

De structuur van het eucharistisch gebed en de betekenis van de afzonderlijke onderdelen:

 • De inleidende prefatie en het “Heilig, heilig, heilig”.
 • Het gedenken van Gods heil, vooral in Jezus Christus.
 • De instellingswoorden (“Dit is mijn lichaam/bloed”).
 • Het gebed om de heilige Geest (“Zend uw Geest”).
 • Het noemen van de naam van de bisschop.
 • De gemeenschap van de heiligen.
 • De afsluitende lofprijzing en het “Amen” van de gemeente.

6. Communie en besluit – Maandag 8 april 2013

 • Het “Onze Vader”.
 • Het “Lam Gods”.
 • De uitnoding tot het bruiloftsmaal van het Lam.
 • De communie (=gemeenschap) met Christus en met elkaar.
 • Het bewaren van het overgebleven brood.
 • Na de communie: gezang – gebed – zegen.