Missiekalender – Kijken met andere ogen

De nieuwe missiekalender is uit! Dit keer met prachtige kunstwerken van drie kunstenaars uit Bali. De kalender kost 8 euro en de opbrengst komt ten goede van het werk Sint Paulus, missie en diaconaat buitenland. Meer informatie kunt u vinden op stpaulus.okkn.nl.


Voor deze editie van de Missie Zendings Kalender is gekozen voor drie christelijke kunstenaars uit Bali:  Sriwardani, Erland Sibuea and Nyoman Darsane.  Deze kunstenaars kijken vanuit hun christelijke geloof met andere ogen naar hun samenleving en de religieuze gemeenschappen. Ze laten ook ons naar ons geloof kijken met beelden uit  hun cultuur en hun tradities. 

 

Het echtpaar  Sriwardani (1966) en Sibuea (1968) combineert hun christelijke geloof van de 21e eeuw met de spiritualiteit van de Balinese cultuur.  Met  hun christelijke geloof als uitgangspunt gaan ze ook in dialoog met de Indonesische samenleving.

In veel van het werk van Sriwardani neemt lijden een voorname plaats in. Zij is met name geobsedeerd door de lijdende Christus, die ze op heel veel werken afbeeldt: realistisch, met hartstocht en emotie geschilderd. Sriwardani ziet in de lijdende god-mens het lijden van vooral de vrouwen in de Indonesische samenleving. 

 

De schilderijen waarin Sibuea  liefde (februari) en hoop (november) uitwerkt, lijken bijna glas-in-lood ontwerpen  Ook de lijdende Christus neemt plaats in zijn werk. Zijn commentaar op de plaat in de maand juli, waarin hij de broodvermenigvuldiging met vijf broden en twee vissen aanschouwelijk maakt: ”omdat kleine dingen groot kunnen worden”.

 

 Nyoman Darsane (1939) probeert om de Balinese kunst te combineren met de boodschap van de Christus.  Zijn motto: Bali is mijn lichaam, Christus is mijn leven. Zijn stijl is verfijnd en bijna mystiek, vol symboliek. Bijbelse taferelen situeert hij steeds alsof ze in Indonesië plaatsvonden. Ook de dans neemt, zoals in het religieus-maatschappelijk leven op Bali, een heel belangrijke plaats in het werk van Darsane in. In Darsane’s verbeelding van de schepping is Jezus afgebeeld als Shiva, de godheid op de Hindoe-tempels die het universum behouden en vernietigen kan. Bij Darsane is het niet meer Shiva die daar danst, maar Christus, de heer van de kosmos, de Verlosser door wie alles bestaat en door wie wij leven. Zijn rechterhand wijst naar de hemel, de handpalm open, ontvangend. Bij Darsane is het Woord bijna dans geworden.