Klankbord 488 – “In het begin was de maaltijd”

Het klankbord nr. 488 is uit! Deze editie is op de informatie tafel in de kerk te vinden.

In deze editie vindt u verslagen van o.a. de Zilverplus bespreking, het Mirakel, de oecumenische doopverklaring, Ik geef de pen door… en de gespreksgroep geloof-en levensvragen. Weer een leuk verslag van alle bezigheden in de parochie! Dus mis het niet!

 

Afbeelding: Roberto Carli