Afscheid Will Keman – “Ik ben niet weg hoor”

Op afgelopen zondag, 1 juli, werd er afscheid genomen van Will Keman als lid van het kerkbestuur. Na acht jaar het reilen en zeilen van onze parochie te hebben gestuurd en verzorgd, vond Will het tijd om deze verantwoordelijkheid over ter dragen aan anderen. 


Het was een feestelijke viering. Met vorstelijke verhoudingen aan wierook kwam een grote processie de kerk in. Het koor zette zijn beste beentje voor en, naast mooie liederen stond een prachtige tweestemmige mis (no. 15) dan ook als een huis. Pastoor Dick Schoon betrok Will uitvoerig in zijn preek en na afloop van de dienst sprak hij vanaf de ambo nog een uitgebreid dankwoord en overhandigde aan Will de ontslagakte. Will bedankte de pastoor voor de woorden van dank en verklaarde natuurlijk niet weg te zijn en hoopte nog lange tijd van de parochie te mogen genieten. Hierna werden Arne Münch en ondergetekende als nieuwe kerkmeesters aangesteld, en het drietal ging met de pastoor op de foto.

 


Na de viering werd haar feestelijke karakter gewoon doorgezet en was de koffie aangekleed met heerlijke taarten die enkele parochianen hadden gebakken. Enkele sprekers brachten naast woorden ook geschenken van dank mee: namens de parochie werd een bos bloemen, een mooie vaas en de prachtige biografie van de dichteres Vasalis – een vrouw die evenals Will 20 dingen tegelijk kon doen – aan Will overhandigd. Er werd een door de parochie voor Will gemaakt alfabet-gedicht voorgedragen door verschillende parochianen waarbij Will werd overstelpt met rode rozen.

           

Voordat iedereen vertrok, overhandigde Will nog de (opgeschoonde) papierwinkel van het secretariaat aan de nieuwe secretaris Arne Münch en benadrukte echt niet weg te zijn. Waarop Jan Muijsert inhaakte en met een glimlach te kennen gaf dat Will gelukkig bereid is om voor een tijdje nog enkele van haar officieuze werkzaamheden officieel door te zetten. De dag werd besloten met een etentje van het kerkbestuur.

Lieve Will, we zullen je wijze woorden en enorme ervaring binnen het kerkbestuur missen. Ik prijs mijzelf gelukkig dat ik nu mag aantreden als kerkmeester en aan de slag mag gaan in de door jouw gecreëerde orde en ik hoop dat jij kan genieten van de rust die je verdient! Heel veel dank! 

Verslag: Toon Renssen

Foto’s: Peter-Ben Smit