Ontmoetingsdag Orthodoxen, Orientalen, Anglicanen en Oud-Katholieken

Zaterdag 21 April 2012 – Syrisch-orthodox klooster te Glane (Twente)

De bedoeling van deze ontmoetingsdag is gestalte te geven aan onze gemeenschappelijkheid als episcopale kerken enerzijds, en anderzijds om samen na te denken over belangrijke thema’s uit de Nederlandse oecumene met de bedoeling om daar waar het mogelijk is ook een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

Het is een initiatief van het Overleg van Orthodoxe, Oriëntaals, Anglicaanse en Oudkatholieke kerken in Nederland.

Van 10.30 – 16.00 uur. 

Opgeven via info@okkn.nl of telefonisch via 033 4620875.


Voor meer informatie, klik op de afbeelding hiernaast.