. De Zilverplus bijeenkomst op 20 oktober.

Jan Wojcik en zijn werk aan boord van de H.M.Tromp

 Dit keer waren 12 parochianen die allen voldoen aan de eretitel ‘zilverplus’ weer bij elkaar gekomen. Als inleider was Jan Wojcik bereid gevonden ons iets te vertellen over zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger bij de Marine, en specifiek over zijn 5 maanden durende verblijf op de HM Tromp.

U weet misschien nog wel, het schip was op weg naar een missie om te helpen voorkomen dat schepen voor de kust van Somalië gekaapt worden. Maar onderweg daarheen werden zij gestuurd naar Libië om daar twee Nederlanders te evacueren. Deze missie is niet helemaal goed verlopen, de mensen zijn geëvacueerd, de gevangen genomen bemanning weer vrij gelaten, maar de helikopter is niet terug gegeven. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik net via de nieuwsbericten vernomen dat Kadafi gedood is……………..

De vragen aan Jan vlogen over de tafel, men was zeer geïnteresseerd in het leven op zo’n schip, zijn werk als geestelijk verzorger, hoe de mensen aan boord contact kunnen onderhouden met het thuisfront. En hoe zwaar het kan zijn om met ca. 230 personen 5 maanden bij elkaar te wonen en werken. En hoe belangrijk het dan is dat er iemand is waarmee je even kunt praten.

Gelukkig had hij ook een videofilm meegenomen die was gemaakt over deze reis op de Tromp. We kregen een goed beeld wat zich daar zo allemaal afspeelt, hele gewone dingen als de was doen, maaltijden bereiden, brood bakken. En ook de enorme machinekamers en installaties, de stuurhut en de ziekenboeg. Maar ook zagen we de bemanning aan de barbecue op het dek, en zagen we hoe op de zondagen er een vorm van kerkdienst werd gehouden, die geleid werd door Jan. Het is belangrijk voor de mensen tijdens zo’n verblijf dat er herkenbare zijn die de week dag markeert. Want het werk aan boord gaat door, 7 dagen in de week.

En dan is zo’n dienst zo’n punt, maar ook de ‘blauwe hap ‘op de woensdag. Dan wordt er Indisch gegeten, en de kok hoeft het niet in z’n hoofd te halen daar van af te wijken.

Jan werd hartelijk bedankt voor zijn verhaal en deze ochtend werd afgesloten met een heerlijke tosti. Voor de grote eters was er nog brood en beleg.

Will Keman