. 2 okt. 2011: Herdenking bisschop Alberto B. Ramento DD

Bisschop van de arme arbeiders en boeren

 Toespraak Theo Droog

Amsterdam, OudKatholieke Kerk, 2 oktober 2011

De Nederlands – Filippijnse Solidariteitsbeweging (NFS) bedankt de Filippijnse Parochie Nederland (PPNL) ende Oud-Katholieke Kerk Nederland (OKKN) voor de spreektijd tijdens deze herdenkingsbijeenkomst voor Bisschop Ramento en alle andere martelaren voor gerechtigheid en vrede.

 

Sinds 2001 zijn er 26 kerkwerkers vermoord. Jl. 5 september nog de UCCP kerkwerker Rebenio Sungit die het opnam voor het recht op land van de inheemse bevolking. Daarmee ging hij tegen de belangen in van mijnbouwondernemingen. De leden van de NFS hebben groot respect voor het onbaatzuchtige leven van allen, die opkwamen voor een betere toekomst van de onderdrukten.

 

Vijf jaar geleden kwam op 3 oktober Bisschop Ramento van de Filippijnse Onafhankelijkheidskerk (IFI PhilippineIndependent Church) door messteken om het leven.  De autoriteiten wilden doen geloven dat het ging om een roofmoord. Echter, wie Bisschop Ramento kent,weet beter. Bisschop Ramento stond bekend als de Bisschop van de arme arbeiders en arme boeren. Protest en verzet wordt in de Filippijnen met harde hand onderdrukt en Bisschop Ramento stond aan de kant van het verzet. Hij werd al tijden met de dood bedreigd. Ondanks de doodsbedreigingen weigerde de Bisschop te zwijgen over de misstanden in zijn land.

 

Bisschop Ramento was een groot verkondiger van de vrede. Zo veroordeelde hij de buitengerechtelijke executies.Zo verkondigde hij dat de weg naar vrede, de weg van de vredesonderhandelingenis. Zo verkondigde hij dat de oorzaken van de onrechtvaardigheid weggenomen moeten worden, waarvoor hervormingen nodig zijn. Zo steunde hij de arbeiders en boeren tijdens de stakingen op de Hacienda Luisita.

 

In 2004 kwamen landarbeiders in opstand tegen het ontslag van 327 collega’s op de grote suikerrietplantage Hacienda Luisita. Delandarbeiders eisten intrekking van de ontslagen, een rechtvaardig loon en hun rechtmatig deel van de grond. Op 16 november vielen er 8 doden, toen het Filippijnse leger en de politie een barricade van ongewapende stakende landarbeiders aanviel. Na deze moordpartij werd er onderhandeld tussenwerkgevers en werknemers. Van de onderhandelaars aan de zijde van de werknemerszijn er zeven gestorven: vakbondsleiders, advocaten en geestelijken, mensen die de kant van de stakers kozen, waaronder ‘de Bisschop van de armen’, Bisschop Ramento. Binnen de NFS menen wij dat ze zijn vermoord, omdat ze kozen voor de rechten en een beter leven van de onderdrukten.  

 

Bisschop Ramento is vijf jaargeleden heengegaan, maar zijn daden zullen niet vergeten worden zolang zijn werk zal worden voortgezet. Net zoals de daden van alle andere slachtoffers van de schendingen van de mensenrechten nooit vergeten zullen worden. Zolang er mensen zijn die hen gedenken en het opnemen voor de rechten van de onderdrukten, leven deze martelaren voort. 

 

Samen met de nabestaanden roepen wij op tot gerechtigheid. 

 

De leden van de NFS herdenken en eren allen die de kant kozen van de onderdrukten!