– Van harte gelefeliciteerd! Wat laat, maar niet minder gemeend!

 

 Op 18 juni rondde Gertjan Arentsen de lectorenopleiding van onze kerk af. Dat is een flinke prestatie, als je bedenkt hoe actief Gertjan toch al is met zijn zangpraktijk en zijn kerkelijke bezigheden in de parochie, nog afgezien van de zorg om zijn moeder en zuster. Gefeliciteerd, Gertjan, en we zien uit naar je inzet als lector!