– Kort verslag van de Seniorenbijeenkomst op 11 augustus.

 

Kort verslag van de Seniorenbijeenkomst op 11 augustus.

Veertien senioren of liever, de Groep “Zilverplus” uit onze parochie kwam op donderdagmorgen bijeen in de gemeentezaal voor een kop goede koffie, een prettig gesprek en een eenvoudige lunch toe.

We misten Dolly van der Laar en dachten aan haar in haar onverwacht moeilijke situatie door het verlies van haar man en de problemen met haar hart na de begrafenis. We spraken de hoop uit dat zij spoedig weer mee gaat draaien en haar plaatsje weer inneemt. We hebben haar gemist en dat doet niks af aan de inzet van gastheer Gertjan hierin gesteund door Will. De cakevan Ger gingen erin als koek…..! Veel dank aan de organisatoren!

Behalve samen eten en drinken hebben we Gertjan gevierd in zijn nieuwe rol van lector en geluisterd naar zijn ervaringen met de 2-jaar durende opleiding in Amersfoort, zijn nieuwe status en we hebben samen nagedacht over wat het voor de parochie kan betekenen om een lector in huis te hebben.

We kwamen er niet helemaal uit, maar hebben hem wèl gevraagd ons voor te gaan in het tafelgebed.

Natuurlijk kwam ook de status van een lector aan de orde. Het gaat niet om een gewijd ambt, dus we verwachten dat de bisschop komt met een opdracht/ benoeming, die past bij zijn opleiding. En die opleiding was niet niks. Twee jaar lang ging Gertjan iedere maand èèn zaterdag naar Amersfoort en ging daarna telkens met veel lees- en studiewerk huiswaarts. Gertjan vertelde hoe hij heeft genoten van de leerstof en hoe dat aansloot bij zijn eerdere opleiding theologie, die toen moest wijken voor het conservatorium. En we waren het erover eens dat hij van grote waarde is voor de parochie in zijn functie van koorleider èn vaak als solist tijdens de dienst. We zijn daar heel blij mee. Opgemerkt werd nog dat deze functies in de orthodoxe kerken anders gewaardeerd worden.

Al met al een boeiende bijeenkomst en we kijken uit naar de volgende op 20 oktober a.s.

femmy janson