Ons Klankbord 481

Het zomernummer van Ons Klankbord vindt u op de informatietafel achterin de kerk