Filippijnse parochie

Filippijnse parochie opgericht.
 
 Afgelopen zondagmiddag was het opnieuw feest in de Ruysdaelstraat. Nadat we een half jaar voorzichtig zijn gestart met maandelijkse vieringen, was nu het moment aangebroken om de Filippijnse parochie in Nederland officieel op te richten.

  Onder de ongeveer zestig kerkgangers waren hoge gasten: medewerkers van SKIN, de koeplorganisatie van migrantenkerken in Nederland, en leden van het Filippijnse parlement, die in ons land op bezoek waren. Eerst vierden we de eucharistie nog in het rood van Pinksteren. Voorgangers waren bisschop Dirk Jan Schoon en assisterend pastoor Peter-Ben Smit, terwijl ds. Cesar Taguba het welkomswoord en de mededelingen sprak. Een muziekgroep verzorgde de voor- en koorzang. Vervolgens was er een presentatie ter herdenking van de 150e geboortedag van dr. Jose Rizal, een strijder voor de onafhankelijkheid van de Filippijnen. En daarna was er een huishoudelijk gedeelte, waarin de reglementen van de nieuwe parochie werden besproken en met enkele wijzigingen werden aangenomen. Tenslotte werd er een parochieraad gekozen, waarvan ds. Taguba de voorzitter is. Het geheel werd zoals gebruikelijk afgesloten met hapjes bij de koffie en thee, waarna het nog lang erg gezellig bleef.
 
De nieuwe parochie is een samenwerkingsverband van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Filippijnse Onafhankelijke Kerk en de United Church of Christ in the Philipines (een fusie van zes protestantse kerken), onder kerkelijk toezicht van bisschop Dirk Jan. De nieuwe parochie zal de diensten voortzetten, telkens op de 3de zondag van de maand om 14.00 uur, en daarnaast activiteiten ontwikkelen die de positie van migranten en ongedocumenteerden in Nederland ten goede komen.