Bezoek aan de Koptische Kerk in Amsterdam-Noord.

   Bezoek aan de Koptisch-orthodoxe Kerk op het Mosplein in Amsterdam-Noord.

Donderdag 16 juni heeft de Raad van Kerken Amsterdam het vergaderseizoen 2010-2011 afgesloten met een bezoek aan de Koptische kerk in Amsterdam-Noord. Het werd een warme ontvangst en voor veel leden was het een verrassing dat hier in een voormalig Gereformeerd kerkgebouw nu zo’n jonge, levendige en actieve orthodoxe gemeente huist!

 

Onderdeel van een kerk die terugkijkt op een geschiedenis die begint bij Sint Marcus, de evangelist en tegenwoordig eigenlijk alleen in het nieuws komt als er weer gewelddaden tegen de Kopten gepleegd worden. Ooit de gevestigde (staats)kerk van Egypte, nu een kerk in de diaspora en voortdurend bedreigd in eigen land. De jonge vrouw die ons vertelde over deze lange geschiedenis, eindigde haar verhaal met een gelaten: Dat geweld lijkt ons lot te zijn en hoort bij ons….

 

Maar het is zeker geen angstige groep hier in Nederland, er wordt gewerkt aan de gemeentevorming en vooral het jeugdwerk heeft veel aandacht, compleet met een aanbod van voetbal en ballet. Activiteiten die in Egypte alleen in de kerk worden aangeboden. Een ander opvallend fenomeen is dat àlle kinderen al heel jong in een kerkkoor worden geplaatst en daar geweldig hun best doen.

 

De Koptische taal die nog in de kerkdiensten wordt gebruikt dient ook in de kerk te worden aangeleerd. De kindermis die iedere zondag tegelijk met de hoofddienst in een andere kerkruimte wordt gevierd is wèl in het Nederlands. Over het verdwijnen van de taal was men niet echt bezorgd: We leren het in de kerk en dat blijft wel….

 

Het was een boeiende avond, totaal anders dan vorig jaar toen we het seizoen afsloten met een onderling gesprek over “bidden met iconen”,  toen op onze reguliere vergaderplek in het gebouw van de Doopsgezinde Gemeente aan het Singel.

Femmy Janson