Voortgangsverslag 2009/2010 Raad van Kerken Amsterdam

Raad van Kerken Amsterdam

Amsterdam, 3 mei 2011
 
 
Geachte besturen,
Hierbij zenden wij u het voortgangsverslag over 2009-2010 van de Raad van Kerken Amsterdam. Indien u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen dan kunt u dat aanvragen bij ons secretariaat.
Wij zenden dit verslag ook aan de kerkenraden/parochieraden van de lidkerken van de Raad en de geloofsgemeenschappen die als gastlid bij de Raad zijn aangesloten. Tevens zenden wij dit verslag aan de Raad van Kerken in Nederland en de verschillende Raden van Kerken in de omgeving van Amsterdam en de bestuurders van de stad Amsterdam.
Wij willen u hiermee informeren over de activiteiten van de Raad van Kerken Amsterdam en de pogingen in de afgelopen twee jaar om het beleid van de Raad gestalte te geven.
Wij hopen dat wij u hiermee een dienst bewijzen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit verslag dan vernemen wij dat graag. Wij kunnen uw suggesties dan in de komende tijd bespreken.
Zoals u kunt lezen nodigen wij regelmatig gasten uit op onze vergaderingen. Als u met ons over een bepaald onderwerp van gedachten wilt wisselen, dan kunnen wij daarvoor een afspraak maken.
Met dank aan allen die de afgelopen jaren bijgedragen hebben aan de voortgang van het werk van de Raad.
Met vriendelijke groet, 
 
Mieke Krebber,
secretaris

 

Secretariaat Raad van Kerken Amsterdam

Nieuwe Keizersgracht 1A – 1018 DR Amsterdam

020 675 54 92 – secretariaat@rvkamsterdam.nl – www.rvkamsterdam.nl