Bisschop Katharine Jefferts Schori bezoekt de Oud-Katholieke Kerk in Nederland

Bisschop Katharine in Utrecht – een verslag

Utrecht [door Matthew Davies, Episcopal News Service] – Na een driedaags bezoek aan de Kerk van Zweden reisde de ‘Presiding Bishop’ van de grotendeels Amerikaanse Episcopale Kerk, Katharine Jefferts Schori, naar Utrecht, waar zij door de oud-katholieke kerk van Nederland werd verwelkomd voor gesprekken en om een lezing te houden; signalen dat veel wereldwijde oecumenische betrekkingen in prima vorm zijn, en steeds verder worden versterkt. De Episkopale kerk staat in volle kerkelijke gemeenschap (‘full communion’) met de oud-katholieke kerk, op basis van het Akkoord van Bonn dat 80 jaar geleden werd gesloten.


Op 14 mei verzorgde bisschop Katharine in het complex van de oud-katholieke kerk in Utrecht de Quasimodolezing, een jaarlijks evenement dat kwesties van geloof in de hedendaagse samenleving verkent. De lezing wordt normaal gesproken gehoudenin de buurt van de tweede zondag van Pasen, die ook bekend staat als Quasimodozondag, naar het begin van de tekst van de traditionele Introitus voor die dag:Quasi modogeniti “, wees als pasgeborenbaby’s.


In de lezing, getiteld “Networks for the future: catholic beyond boundaries,” zei Jefferts Schori dat een katholieke kerk een open plaats moet zijn waar worstelen met moeilijke vragen wordt gestimuleerd, en een plek waar oude vormen plaatsmaken voor nieuwe kansen. “Het leiderschap van christelijke organisaties zoals de onze, even als alle partners die we kunnen ontdekken en koesteren, is nodig om de toekomst vorm te geven,” zei ze. “We moeten netwerken opbouwen voor die nieuwe toekomst, voordat beeld van de heerschappij van GodDie toekomst is alleen mogelijk met de katholiciteit van relaties buiten ons huidige begrip. We moeten verder reiken dan de grenzen die ons scheiden. Omwille van onze liefde voor God, en omwille van de liefde voor onze naasten kunnen we niet minder doen, en kunnen we niets doen dat meer belangrijk is.


Genezing van de gemeenschap is de reden waarom we hier zijn, niet alleen de genezing van de christelijke gemeenschap via ons oecumenische werk, maar de genezing van de hele schepping, zei bisschop Katharine. ” Het constante gevaar van de oecumene is veel te klein te denken. Oecumene is in principe een soort huishoudelijke werk, het opruimen van je huis, dingen op z’n plaats zetten zodat het weer een thuis kan zijn …Dus moeten we onze blik gericht houden op Gods missie, die grote droom van een herstelde scheppingHet werk van‘full communion’, volledige kerkelijkegemeenschap,is bedoeld voor een vollere communie dan u en ik ons kunnen voorstellen.


De lezing werd gevolgd door een gelegenheid voor discussie met het publiek onder leiding van de rector van het oud-katholiek seminarie, Mattijs Ploeger. Reacties werden gegeven door de protestantse hoogleraar Martha Frederiks van de Universiteit van Utrecht (IIMO, Missiologie), de rooms-katholiek Geert van Dartel van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, en de anglicaanse Archdeacon John de Witt.


Eerder op de dag, tijdens een gezongen middaggebed in de oud-katholieke kathedrale kerk van Ste Gertrudis, preekte Jefferts Schori over een lezing van de dag volgens het rooster dat zowel de oud-katholieke als de Episcopaalse kerk gebruiken: de gelijkenisvan het gieten van nieuwe wijn in oudezakken uit Luke5,33-38.


Het lichaam van Christus is als een levende wijnzak, of als een kelder van oudewijnzakkenverschillende oogsten van verschillende wijngaarden.Samen vormen ze een bijdrage aan het feest, en verse zakken zijn voortdurend nodig,” zei ze. We denken niet altijd te kunnen vertrouwen op de capaciteit van deze nieuwe… Het oude is altijd aan het voorbij gaan,en we worstelen met loslaten. Kan ons oecumenische proces van het maken van wijn bijdragen tot het feestKunnen we een nieuwe wijnzak proberen en het oordeel opschorten totdat de wijn is klaar om te drinken? Zijn we bereid om druiven te mixen van verschillende gebieden?


De oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht, JorisVercammen, vertelde ENS dat de samenwerking tussen de Episcopaalse Kerk,de Oud-Katholieke Kerk en de Kerk van Engeland d ie allemaal op het vaste land van Europa aanwezig zijn essentieel (is) voor het bijdragen aan het evangelieop het continent. “Het is belangrijk om je echt te verdiepen in elkaars theologie, want dat is waar je meer eenheid zal vinden,” zei hij. Kerken moeten meer samenwerken met elkaar, en dat betekent het neerhalen van grenzen, wat heel goed mogelijk is tussen Anglicanenen oud-katholieken.”


Bisschop Katharine Jefferts Schori is als Presiding Bishop ook de bisschop van de ‘Convocation’ van de Episcopale kerk in Europa, die in Parijs een assisterend bisschop heeft, Pierre Whalon, die ook in Utrecht aanwezig was. De Convocation dient een cultureel diverse demografische groep christenen in twintig parochiesen staties in Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk,Italië en Zwitserland.


Het draait er allemaal om onze volledige kerkelijke gemeenschap te vieren,” zei Vercammen over zijn uitnodiging aan bisschop JeffertsSchori om Utrechtte bezoeken, “en het is belangrijk dat wij de mogelijkheid hebben om getuige te zijn het leven van de Episcopale Kerk. Wij zijn niet zo ver van elkaar verwijderd en we worstelen met dezelfde problemen. Een dergelijk bezoek biedt ook een kans voor onderlinge solidariteit. ” Maar Vercammen erkent dat er meer creativiteit nodig is in de omgang met elkaars overlappende jurisdicties. Het bisdom ‘in Europa’ van de Kerk van Engeland kent ook ‘chaplaincies’ op het hele continent.


We hebben behoefte aan meer concrete initiatieven“, zegt de aartsbisschop, “zoals het gezamenlijk zoeken naar kerkelijk leiderschap om meerdere rechtsgebieden te dienen. Dan kunnen we echt bouwen aan een kernvan een kerk waar christenen van alle landen kunnen samenkomen. We hebben een unieke kans, en het zou jammer zijn die niet te gebruiken.


(overgenomen van de website van de Gertrudis Parochie)