Herdenking Bisschop Ramento op 3 oktober in de Ruysdaelstraat

  

Een veertigtal Filippijnen kwam op zondag 3 oktober in ons kerkgebouw samen om de in in 2006 vermoorde Alberto Ramento, bisschop van de Filippijnse Onafhankelijke Katholieke Kerk, te gedenken met alle andere slachtoffers van het geweld op de Filippijnen. Bisschop Dick Schoon en ds. Cesar Taguba

 

 gingen voor in de herdenkingsdienst en er waren verschillende bijdragen van deelnemers. Het is indrukwekkend om te ervaren hoe het geloof deze mensen inspireert om tegen de verdrukking in te blijven hopen op en vechten voor vrede

 Na afloop van de dienst was er een genoeglijk samenzijn, waarbij de lekkere Filippijnse hapjes natuurlijk niet ontbraken. Een volgende bijeenkomst staat gepland voor 19 december ‘s middags, opnieuw in onze kerk, waar we de eucharistie zullen vieren. Iedereen is daar natuurlijk van harte welkom!