Doopfeest voor Boris

Zondag 24 oktober in de Oud-katholieke kerk in Amsterdam

“Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid”

In de eucharistieviering van 22e zondag na Pinksteren ontving Boris Gijsbertus Christiaan, zoon van Cathelijn Kok enJoost Broekhuis en broertje van Carice het

sacrament van de H. Doop uit handen van pastoor Dick Schoon .