Zondag 26 september OECUMENISCHE DIENST in Vrijburg

Deze dienst begint om 10.30 uur 

Voorgangers: ds Ad van Nieuwpoort, ds. Niek Scholten, Dick Schoon (bisschop Oud Katholieke kerk) en ds Jessa van der Vaart

De jaarlijkse oecumenische dienst vindt deze keer plaats in Vrijburg. Handelingen 17 over Paulus’ toespraak aan de Atheners op de Areopagus staat centraal. Er wordt Avondmaal gevierd en de cantorij o.l.v. Leenke de Lege verleent medewerking aan de dienst.

Vrijburg is een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap, gevormd door Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in vrijheid zijn belangrijke uitgangspunten. Deze staan ook aan de basis van de kerkdiensten.

Vrijburg wil een gemeenschap zijn waarbinnen ruimte is voor ieders persoonlijke geloof. Ook jongeren hebben hun eigen plaats van ontmoeting, eigen programma’s en inloop in de kelderruimte.

Sinds 1998 is Vrijburg ook een vrijzinnig cultureel centrum dat een brug wil slaan tussen geloof, cultuur en sociaal maatschappelijke vragen. Er vinden lezingen, debatten en voorstellingen plaats.

 

Deze informatie komt uit de website www.vrijburg.nl