Vandaag in Vrijburg

Zondag 26 september

 10

Vandaag vierden we hier de oecumene samen met de kerken van Oud-Zuid. We volgden met de kinderen de tocht van Paulientje in de PC en later van Paulus in Athene.

En na afloop van de dienst dronken we natuurlijk samen koffie!

De collecte tijdens de dienst was  geheel bestemd voor de slachtoffers van de overstromingern in Pakistan