Gemeentevergadering tgv werkbezoek

Van het Kerkbestuur

  

Hierbij vragen wij u om dinsdagavond 26 oktober vrij te houden. Die dag wordt er een werkbezoek aan de parochie afgelegd. Bij een werkbezoek komt de bisschop de gang van zaken doorspreken. De registers van doop, vormsel, eerste communie en overlijden worden gecontroleerd, evenals de inventaris van alle kerkgoederen. Een financieel deskundige controleert het werk van de penningmeester, en de bisschop evalueert het werk van de pastoor en het kerkbestuur. ’s Avonds is er dan een gemeentevergadering over het algehele beleid. Omdat in het geval van de Amsterdamse parochie bisschop en pastoor dezelfde persoon is, wordt de gang van zaken wat aangepast. Belangrijk voor u is de gemeentevergadering, waar we ons verder bezinnen op het beleid van de landelijke kerk en de parochie. We hopen op een flinke opkomst.