10-minutengesprekken

  

Een van de resultaten van de parochiescan die we vorig seizoen uitvoerden, was de wens om na een kerkdienst korte adhoc gesprekken over de preek, de liturgie of wat dies meer zij te houden. De eerste van deze 10-minutengesprekken hebben we geprikt op 12 september, die we meteen tot startzondag hebben uitgeroepen. Hoe het zal lopen, is nog niet te zien, maar aangezien we vele mondige parochianen hebben, verwacht ik dat die 10 minuten wel eens te kort zouden kunnen zijn…