De Bijbelkring start op 6 september,

  

 

De Bijbelkring start op 6 september,  vanaf 19.45 uur koffie in de pastorie. Het vorige seizoen lazen we het boek Exodus uit, zodat we nu aan gedeeltes uit Leviticus gaan beginnen. Zoals de naam aangeeft, staan daar nogal wat voorschriften in omtrent de offerdienst in Israel – het is een spannende onderneming om te kijken hoe die voorschriften op onze situatie van toepassing zijn. Wie wil komen meelezen, kan zich aanmelden bij pastoor Schoon, die dan voor kopieën zorgt.