Vergaande samenwerking Anglicanen en Oud-Katholieken

inzake het luchthavenpastoraat

 

 Afgelopen zondag, 27 juni, hebben op de Luchthaven Schiphol de Anglicaanse Bisschop van Gibraltar in Europa, Geoffrey Rowell, en de Oud-Katholieke Bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, een Letter of Intent ondertekend betreffende het Luchthavenpastoraat.
Deze Letter of Intent betreft een vergaande samenwerking in het kader van de Bonn Agreement van 1931. Het Bonn Agreement is een document waarin de wederzijdse erkenning van ambt en sacramenten is vastgelegd. Het Luchthavenpastoraat kan gezien worden als een concreet teken van deze volledige kerkelijke gemeenschap.
Het luchthavenpastoraat is nu een gemeenschappelijk initiatief van de Kerk van Engeland, het Diocese of Gibraltar in Europe, en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en bedoeld om de vele reizigers die de luchthaven Schiphol passeren de mogelijkheid te bieden zich te bezinnen of terug te trekken in de kapel. Daarnaast biedt het luchthavenpastoraat ook hulp aan reizigers in nood (opvangen naaste familie van overleden passagier, opvangen gestrande reizigers en het, in samenwerking met de Medische dienst, opvangen van passagiers met psychische problemen).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 juni 2010