Een bijzondere zondag in de Ruysdaelstraat

Zondag 27 juni is een bijzondere belevenis geworden voor hen die daarbij aanwezig waren. De feestdag                                                                                                        De feestdag van de HH. Petrus en Paulus werd wel heel bijzonder gevierd.

Een ikoon van deze beide heiligen werd gewijd. De ikoon is geschonken door em. Priester Klaas Jan Homan en is door hem zelf geschilderd.

We zijn als gemeenschap hem hier zeer erkentelijk voor.

Een parochiaan, Pieterbas Arens doet vrijwilligers werk in het Wereldhuis en wilde hierover, samen met een andere vrijwilliger iets vertellen. Aan het einde van de eucharistieviering kregen zij hier de gelegenheid voor.

Maar eerst kreeg een andere bezoekster het woord.

Mevrouw Cynthia Ca Abdon Tellez, directrice van het Bethunehuis in Hong Kong was bij ons te gast. Zij is onverwacht in Nederland en heeft na de dienst het een en ander verteld over het Bethunehuis. Dit project was het onderwerp van het vastenproject 2010 waar ook wij als parochie weergelden hebben bijeengebracht.

Mevrouw Cynthia Ca Abdon Tellez wilde de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Missie St. Paulus heel hartelijk bedanken voor deze donatie. Ze vertelde over het nut en de noodzaak van het Bethunehuis. Dit is een opvang project voor Filippijnse, Indonesische, Indiase en andere Aziatische vrouwen die in Hong Kong huishoudelijk werk hebben verricht en aldaar in problemen zijn geraakt. Ze werken met een contract voor twee jaar, de bemiddelingsbureau´s die hen uit omliggende landen halen strijken de eerste 5 tot 7 maanden vaak 90% van hun inkomen op. Dit betekent dat wanneer ze vroegtijdig worden ontslagen ze vaak zonder geld op straat komen te staan. Hun visum loopt dan binnen 2 weken af, veel van deze vrouwen komen dan in de problemen. Ook vrouwen die lichamelijk of psychisch zijn mishandeld of misbruikt kloppen bij het Bethunehuis aan.

Pieterbas vertelde dat hij zijn christen zijn meer handen en voeten wilde geven. Femmy Janson gaf hem de tip om eens te gaan praten in het Wereldhuis, een activiteit van de Protestantse Diaconie in Amsterdam.

Zijn gast, ook vrijwilliger kwam uit Soedan als ongedocumenteerde, een andere maar betere benaming voor illegaal. Hij hield een indrukwekkend betoog over wat het betekent om een ongedocumenteerde migrant te zijn en hoe belangrijk dan een plek is waar je me raad en daad terzijde wordt gestaan door juristen en andere hulpverleners, waar je lessen kan volgen, maar ook waar je rust vindt.

Dat doet het Wereldhuis

Tijdens het koffiedrinken werd er door de parochianen met veel belangstelling met de gasten verder gesproken over hun activiteiten.