De historie van de oecumene

  

Waarom al die verschillende kerkgemeenschappen? Hoe is dat zo gekomen? Kunnen en willen ze samen verder? Op de eerste avond een inleiding van kerkhistoricus Wilken Veen over de historie van de oecumene, een beweging die streeft naar samenwerking en eenheid tussen al die verschillende christelijke kerken. Op de tweede avond gaat Ruud Huysmans, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam, in op de geschiedenis van de oecumenische bewegingen de rol daarin van de katholieke kerk.

Do. 15 en 22 apr. De Ark (Noord), 20.00 uur,

Aakstraat 60-64; achteringang Banne Buikslootlaan 63C.