Feestelijke viering in de Ruysdaelstraat

 Zondag 10 januari vierden Bert ern Will Spoelder -Bogerd hun 30-jarig huwelijk met familie en de parochie in de eucharistieviering. De dienst werd  geleid door emerituspastoor Jacob Spaans , die in 1980 samen met ds. C.A, Ter Linden hun huwelijk heeft ingezegend

.