Kort verslag van 4 december

de Russisch-orthodoxe parochie van de H. Nicolaas van Myra in Amsterdam viert haar 35-jarig bestaan.

De feestdag werd geopend met de viering van de Goddelijke Liturgie van het Feest van de Tempelgang van de Moeder Gods (Maria Presentatie). Omdat de Russisch-orthodoxe Kerk de Juliaanse kalender volgt is er een datumverschil van dertien dagen. Tijdens deze Eucharistieviering werd er afwisselend gezongen door enkele monniken van het klooster in Chevetogne (België) en het parochiekoor. Het was een prachtige samenwerking.

 

’s Middags vond er een symposium plaats met als thema “Wat kan de Russisch-orthodoxe parochie betekenen voor Amsterdam?” Vanuit verschillende invalshoeken werd deze vraag beantwoord door burgemeester Cohen,  Hubert Smeets (voormalig NRC-verslaggever in Moskou), Jurriën Beumer (directeur van het oecumenisch initiatief “Stem in de Stad” te Haarlem) en archimandriet Meletios Webber (voormalig gastpriester in de parochie). Na afloop van de inleidingen werd er gediscussieerd. Daarbij kwam o.a de VVD-motie ter sprake die de subsidie aan maatschappelijke organisaties, die een exclusief personeelsbeleid voeren, wil beëindigen. Burgemeester Cohen reageerde op de verontrusting die deze motie met zich meebrengt met de mededeling er over te zullen spreken met het college van B&W. Verder gaf hij aan betekenis te hechten aan de normen en waarden die een parochie kan uitdragen in de samenleving. Onder de deelnemers waren ook Mgr. Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, emeritus-pastoor Jacob Spaans en een flink aantal oud-katholieke parochianen.  

 

Na afloop van het symposium bezochten velen de geanimeerde receptie.

 

’s Avonds zongen de monniken van Chevetogne hun “Gezangen van licht”. Een van hen sprak telkens de inleidende en meditatieve woorden op deze liturgische gezangen uit de Byzantijnse traditie. Hij was, zoals hij me na afloop vertelde, ook zelf zeer geraakt door de kracht van de parochie.

 

Ik wens de Russisch-orthodoxe parochie nog vele gezegende jaren toe in een groeiende oecumenische samenwerking met de andere kerken in onze stad, waaronder de Oud-katholieke kerk. Daarom een “Mnogaja Ljeta” (Nog vele jaren) voor onze orthodoxe vrienden!

 

Marina van der Waag