Mededeling Kerkbestuur

7 oktober 2009

Door het bisschopswerk van pastoor Dick Schoon ontstond medio 2008 een vacature in de pastorale bezetting van de Amsterdamse parochie. Die vacature werd het afgelopen jaar op een goede wijze vervuld door Howie Adan en zal nu worden vervuld door de heer drs. Jarek Kubacki. Zijn aanstelling als pastoraal werker zal aanvankelijk voor 30% van de werktijd zijn en op termijn worden uitgebreid. 

De heer Kubacki is 38 jaar en uit Polen afkomstig. Hij studeerde theologie in Warschau en kwam in de jaren ’90 naar Nederland, waar hij afstudeerde in Kampen. Oud-katholiek geworden liep hij stage in de parochies in IJmuiden en doet naar verwachting eind van dit jaar zijn kerkelijk examen aan het Oud-Katholiek Seminarie. Daarnaast werkte hij als pastor in de Dominicuskerk en in de Kritische Gemeente IJmond. Aan deze laatste plaats is hij ook nog als pastor verbonden. Hij is inmiddels door de bisschop van Haarlem als ambtskandidaat aanvaard. 

Het kerkbestuur heeft inmiddels met Jarek kennisgemaakt en we hopen hem aanstaande zondag, 11 oktober, in de dienst te verwelkomen. Bij het koffiedrinken na afloop kunt u met hem kennismaken. We bidden God, dat zijn werk in onze parochie zegenrijk zal zijn.

 

Het Kerkbestuur