Gemeentevergadering op zondag 25 oktober

 

Uitnodiging en Agenda voor de  Najaarsgemeentevergadering  

Het kerkbestuur van de oud-katholieke parochie van Amsterdam nodigt alle gemeenteleden en gastleden van onze parochiegemeenschap uit voor de najaarsgemeentevergadering op

Zondag 25 oktober 2009 om 11.45 uur in de Gemeentekamer 

AGENDA 

 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda

  1. 2. Mededelingen vanuit het bestuur
  1. 3. Notulen van de gemeentevergadering van 19 mei 2009
 
4. Benoeming 1e synodaal

    Fedor Tanke heeft zich bereid verklaard deze taak op zich te nemen. 

  1. 5. Stand van zaken restauratie
 
6. Bespreking Agenda Synode 2009
 
  1. 7. Rondvraag.
 
 
Het kerkbestuur verwacht zoals elk jaar een vruchtbare discussie en een goede opkomst van de hele parochie. 

Dick Schoon, pastoor/voorzitter    Will Keman, secretaris