Faith and Order vergadert op Kreta

 

KretaDr.Remco Robinson neemt als Oud-katholiek theoloog en pastoor van de O.K. parochie in Arnhem namens het IBC deel aan de vergadering van de Commissie Geloof en Kerkorde (Faith and Order) van de Wereldraad van Kerken op Kreta. Hij is op Kreta op verzoek van de IBC.
Met enige regelmaat rapporteert hij.

De Plenaire Bijeenkomst van Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken vindt dit jaar plaats op Kreta in de Orthodoxe Academie. Om 16.00 uur was de opening met gebed. Helaas kon ik hier niet bij zijn, omdat er enig oponthoud was op Athene Airport(er waren wat problemen met de technische papieren van het vliegtuig, niet echt een prettig idee als je nog met dat vliegtuig van Athene naar Kreta moet vliegen). Ook stond de shuttlebus die ons naar de academie zou brengen halverwege de rit met pech stil. Gelukkig liep het programma op de academie ook uit. We werden onthaald door strenge beveiliging vanwege de komst van de oecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeüs.

In de ‘grote aula’ trof ik een menigte van christenen van allerlei pluimage. Verschillende aartsbisschoppen, bisschoppen, monialen, monniken, pastores, dominees en lekentheologen vulden de zaal. (wordt vervolgd)