Vredesweek 2009

Klik vooral verder!

 

.
 

NAAR EEN NIEUW KLIMAAT VOOR VREDE 

HET MOTTO VAN DE VREDESWEEK 2009 IS: “NAAR EEN NIEUW KLIMAAT VAN VREDE”. MET DIT MOTTO WILLEN WE APPELLEREN AAN ONZE GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID OM TE WERKEN AAN VREDE, ELKAAR ENTHOUSIASMEREN EN INSPIREREN OM EEN NIEUW VREDESKLIMAAT TE CREËREN. HOE CREËREN WIJ EEN KLIMAAT VAN VREDE, OP LOKAAL, NATIONAAL, EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU? WAT VOOR MAATSCHAPPELIJKE CONSEQUENTIES HEBBEN DE KLIMAATCRISIS EN DE ECONOMISCHE CRISIS OM ONZE OPDRACHT VREDE MEDE MOGELIJK TE MAKEN. BIEDT DE URGENTIE VAN DEZE CRISES ONS KANSEN OM WERKELIJKE VERANDERINGEN IN ONZE SAMENLEVING TE BEWERKSTELLIGEN?
 
VREDESWEEKESSAY
SPECIAAL TEN BEHOEVE VAN DE VREDESWEEK 2009 SCHREVEN WIJ HET VREDESWEEKESSAY. HET VREDESWEEKESSAY BIEDT EEN VERDIEPING OP HET MOTTO VAN DE VREDESWEEK 2009. “NAAR EEN NIEUW KLIMAAT VAN VREDE” WORDT GEDUID IN LOKAAL, NATIONAAL, EUROPEES EN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF. HET VREDESWEEKESSAY KUNT U HIER DOWNLOADEN.
 
VOOR EEN RECHTVAARDIG KLIMAAT
HET KAN GEEN TOEVAL ZIJN DAT HET WOORD ‘KLIMAAT’ VOORKOMT IN HET VREDESWEEKMOTTO VAN DIT JAAR. DE RESULTATEN VAN DE GROTE VN KLIMAATTOP IN DECEMBER IN KOPENHAGEN ZIJN IMMERS VAN GROTE INVLOED OP DE TOEKOMST VAN DE AARDE EN DAARMEE OOK OP DE VREDE IN DE WERELD. DE VREDESWEEK VORMT EEN GOEDE GELEGENHEID OM AANDACHT TE BESTEDEN AAN DE CAMPAGNE COUNTDOWN TO CO2PENHAGEN DIE IN ZEVEN EUROPESE LANDEN GEZAMENLIJK WORDT GEVOERD. IN NEDERLAND ZETTEN ICCO EN KERK IN ACTIE ZICH OP DIE MANIER IN VOOR EEN EFFECTIEF EN RECHTVAARDIG KLIMAATBELEID. IKV PAX CHRISTI MOEDIGT U AAN OM DE KLIMAATBELOFTE TE TEKENEN OP HTTP://WWW.KLIMAATBELOFTE.NL/.