E=Nieuwsbrief Landelijke Raad van Kerken

 print

 rvk@raadvankerken.nl

E-flits Maart 2010, jaargang 3, nr. 3


U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken. Deze bevat actuele oecumenische informatie.

 

Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen liggen het meest gevoelig in grotere plaatsen als Almere, Den Haag en Rotterdam. Raden van kerken geven er geen concreet stemadvies, maar in Den Haag heeft men wel enkele centrale thema’s meditatief aan de orde gesteld en in Rotterdam voert men een posteractie bedoeld om de cohesie in de stad te bevorderen.

 

Gezicht geven
De Raad van Kerken is een project gestart om allochtone en autochtone christenen meer onderlinge contacten te laten leggen. Het project heeft als naam gekregen ‘Gezicht geven aan elkaar’. Doel is de spiritualiteit over en weer te verkennen.

 

Albayrak
Staatssecretaris Albayrak heeft geantwoord op een brief van de Raad waarin gevraagd jonge kinderen niet op straat te doen belanden. Ze schrijft onder meer dat halverwege 2010 de wetgeving klaar is rond nieuwe asielprocedures. Na een afwijzing kan men nog 4 weken in een opvangcentrum blijven.

 

Nieuwe leden
De Raad heeft de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten toegelaten als lid. De Vereniging van Orthodoxen ‘H Nikolaas van Myra’ is toegelaten als associé. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB kreeg het advies om een aanvraag als lid om te zetten in een aanvraag als associé.

 

Oecumenisch leesrooster
Het Oecumenisch Leesrooster  2010-2013 is klaar en wordt 19 maart gepresenteerd in de Bergkerk te Amersfoort. Tijdens de presentatie wordt afscheid genomen van dr. Roel Bosch, die jarenlang leiding heeft gegeven aan de totstandkoming van het rooster. De uitgave is te verkrijgen via de boekhandel.

 

Kerkennacht
De vier grote steden bundelen hun denkkracht voor de opzet van de kerkennachten. Ze houden een informatiebijeenkomst op 18 mei in Amersfoort voor alle raden van kerken en kerkelijke geledingen over het nieuwe fenomeen dat in de regel rond de kortste nacht (21 juni) wordt gehouden. Ze willen de krachten bundelen.

 

Soep
Er zijn christenen die hun eetgewoonten aanpassen in het kader van de veertigdagentijd. Op de website zijn ideeën opgenomen van de projectgroep Kerk en milieu voor bijvoorbeeld woestijnsoep. Lees meer >>>

 

Palestina
De Raad van Kerken wil de aanschaf van Palestijnse producten positief stimuleren. Dat schrijft de Raad in een brief aan enkele NGO’s. Deze hadden gevraagd om een boycot van Israëlische producten. Lees meer >>>

 

Zij die deze flits willen opzeggen of een nieuw mailadres willen laten opvoeren kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl


Dit artikel is online terug te lezen op de website van Raad van Kerken in Nederland.