Het Lassus Consort speelt op 12 december a.s.

  

ORLANDUS DI LASSO 1530/1532-1594

Het Lassus Consort is een vocaal ensemble uit Amsterdam, opgericht in 2008 dat zich voornamelijk richt op de polyfonie uit de 16e en 17e eeuw, met speciale aandacht voor muziek van Orlando di Lasso.

Lassus Consort bestaat uit negen zangers en richt zich voornamelijk op polyfone muziek uit de renaissance en latere periodes.Met name de muziek van Orlando di Lasso vergt een wezenlijk andere manier van zingen dan tegenwoordig gebruikelijk is. Er wordt niet gevraagd dat de zangers zich richten naar een door de componist beoogd en door de dirigent opgelegd resultaat. Maar het gaat om evenwaardige zanglijnen die op organische wijze samengaan.

Lassus werd geboren in Mons (Henegouwen) en vermoedelijk gedoopt als Roland de Lassus. In 1551 werd hij aangesteld als kapelmeester van Sint-Jan van Lateranen in Rome, een positie die Palestrina vier jaar later zou bekleden. In 1554 verschijnen voor het eerst composities van Lassus in druk (Antwerpen). In 1557 wordt Lassus aangesteld als zanger in de hofkapel in München. Vijf jaar later wordt hij daar kapelmeester. Lassus werkte aan verschillende Europeesche hoven.

Lassus Consort staat onder leiding van Arjan van Dijk.

Het programma dat o.a. op 12 december in deOud-katholieke kerk zal worden uitgevoerd is als volgt samengesteld:

Bach, Jesu meine Freude

Byrd, O magnum mysterium

Lassus, Magnificat octavi toni

Lauridsen, O magnum mysterium

Morales, O magnum mysterium

Obrecht, Alma Redemptoris mater

Van Dijk, O magnum mysterium

AANVANG 15.30 uur

TOEGANG GRATIS