Charter for Compassion

 

Charter for Compassion, een uniek wereldwijd initiatief

Op donderdag 12 november 2009 vindt in een groot aantal steden over de wereld de lancering plaats van het Charter for Compassion. De week daarop is internationaal uitgeroepen tot de Week van Compassie.

Initiatief

Het Charter for Compassion is een initiatief van de gerenommeerde Britse schrijfster Karen Armstrong. Zij heeft een groot aantal boeken over wereldreligies op haar naam staan en ze is een vurig pleitbezorger van dialoog en ontmoeting. Volgens haar hebben de verschillende religieuze en ethische tradities gemeen dat zij allemaal een belangrijke rol toekennen aan het begrip ‘Compassie’. In de praktijk vinden zij elkaar in de volgende Gulden Regel: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.”

Gesteund door de Amerikaanse organisatie Technology, Entertainment, Design (TED) heeft Karen Armstrong, samen met morele en spirituele leiders van over de gehele wereld, aan het Charter for Compassion gewerkt. De korte en krachtige tekst die op 12 november voor het eerst te horen zal zijn, wil inspiratie bieden aan allen die zich inspannen voor een vreedzame wereld en een humane samenleving.

De Nederlandse presentatie van het Charter for Compassion vindt plaats op 12 november 2009 in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam.
Vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke organisaties hebben zich ten doel gesteld het begrip compassie en de Gulden Regel te vertalen naar het dagelijks leven. Zij hopen op 12 november medestanders te ontmoeten en nodigen iedereen daarom van harte uit om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen.

Sprekers

Sprekers tijdens het ochtendprogramma zijn burgemeester Job Cohen, rabbijn Awraham Soetendorp, filosoof Tariq Ramadan en econoom Herman Wijffels. Zij zullen vanuit hun eigen invalshoek het belang van het Charter for Compassion belichten. Rabbijn Soetendorp zal tevens aandacht vragen voor de Dag van Respect, die ook op 12 november wordt gehouden.

Het middagprogramma bestaat uit twee rondes van workshops en colleges over verschillende maatschappelijke vraagstukken en concrete initiatieven waar Compassie en de Gulden Regel een rol in (kunnen) spelen.

Kunstzinnige en muzikale bijdragen, die aansluiten bij het thema, omlijsten de dag.

Programma

9.00 Ontvangst  
10.00 Welkom en toelichting op het programma Cor Bon, directeur Mozeshuis, Mozes&Aäronkerk
  Intermezzo  
  De betekenis van het Charter voor de samenleving en de stad Amsterdam Job Cohen, burgemeester van Amsterdam
  Intermezzo  
  De totstandkoming van het Charter en (inter)nationale initiatieven Awraham Soetendorp, rabbijn/medesamensteller van het Charter,
voorzitter stichting Dag van Respect
  Officiële lancering van het Charter  
11.25 Pauze  
11.50 De totstandkoming van het Charter en internationale initiatieven (Engelstalig) Tariq Ramadan, filosoof/islamoloog, medesamensteller van het Charter
  Intermezzo  
  Het Charter in relatie tot de wereldeconomie Herman Wijffels, econoom/oud bewindvoerder Wereldbank voor Nederland
12.30 Lunch  
13.30 Workshops en Colleges eerste ronde (zie onderaan deze pagina)
14.30 Pauze  
15.00 Workshops en Colleges tweede ronde (zie onderaan deze pagina)
16.15 Plenaire afsluiting  
17.15 Einde  

Klik hier voor een overzicht van de workshops en colleges.
Klik hier om de folder te downloaden.

Zie ook:
www.charterforcompassion.com
www.globaltolerance.com/faq

Organisatie


Mozeshuis, centrum voor volwasseneneducatie en samenlevingsopbouw, in samenwerking met de Nederlandse kerngroep rond het Charter for Compassion en rabbijn Awraham Soetendorp.

Kerngroep Charter for Compassion:
Martien Schreurs en Marloes van Overbeeke, Universiteit voor Humanistiek
Petra Katzenstein, Joods Historisch Museum
Gülsima Tanriverdioglu, Stichting Islam & Dialoog
Christine van Duin, Netwerk Caleidoscopia
Fatima Zohra, Interreligieus Beraad Amsterdam Slotervaart
Lenore Hehenkamp, Voorlichtingsgroep COC Amsterdam
Wim Kuin en Glenn de Winter, Hogeschool van Amsterdam -Minor Zingeving en Samenleving
Everhard Mulder en Monica Neomagus, Mozeshuis / Mozes & Aäronkerk

Deze dag komt tot stand dankzij bijdragen van Kerk en Wereld en subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Bereikbaarheid

Mozeshuis / Mozes & Aäronkerk
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam

Openbaar vervoer
Halte Waterlooplein: metro 51, 53, 54 / tram 9, 14

Auto
Dichtstbijzijnde parkeergarages: Stadhuis/Muziektheater, Markenhoven

Heef u naar aanleiding van het programma nog vragen? U kunt ons bereiken per e-mail of telefoon:
E-mail: receptie@mozeshuis.nl
Telefoon: 020 622 13 05 (ma t/m do 10.00 – 12.00 uur)

Aanmelden en kosten

Kosten
Dagprogramma, inclusief lunch en workshops: per persoon € 25,-; voor studenten € 7,50
Ochtendprogramma (tot 12.30 uur zonder lunch): per persoon € 10,-; voor studenten € 3,50

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.
Wij schrijven u definitief in als deelnemer na ontvangst van uw deelnemersbijdrage op bankrekening 19 18 211 t.n.v. Stichting Mozeshuis, Amsterdam, o.v.v. ’12 november Charter for Compassion’.
U ontvangt hiervan geen aparte bevestiging.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november 2009. Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst: de boekingsdatum van uw betaling.
Let op: Aan de workshops en colleges van het middagdeel kunnen ten hoogste 200 personen deelnemen. Indeling workshops op volgorde van binnenkomst.