Benefietconcert Aalsmeer

Collecte voor minderbedeelde kinderen in de Oekraïne en Roemenië bii het Concert in Aalsmeer op zaterdag 27 juni.

Toelichting:

Ook dit jaar mocht onze past. Jacob Spaans in het gastvrije dorp Pidberizcie het Orthodoxe Paasfeest aan het altaar meevieren. De Oekrainse pastoor had juist een hoge kerkelijke onderscheiding mogen ontvangen omdat hij in het dorp de kerkelijke eenheid had weten te bewaren. Kerkelijk is er in de Oekraine de nodige strijd. De orthodoxe kerk heeft tegenwoordig twee richtingen. Eén onder patriarch Filaret van Kiev, die een zelfstandige Oekrains Orthodoxe kerk voorstaat en vooral in het westen is te vinden en de ander die nog steeds aansluiting zoekt bij Moskou. Dit alles is een gevolg van de communistische overheer-sing. In Pidberizcie heeft men gekozen voor Kiev. Ook heeft men in de Oekraine net als in ander voormalige communistische landen te lijden onder missionarissen uit het westen, die er voor zorgen dat soms hele dorpsgemeenschappen uiteen gescheurd worden. Gelukkig heeft men in dit dorp de eenheid weten te bewaren. De prachtige dorpskerk is nog altijd elke dienst bomvol. Die eenheid is ook terug te vinden in de dorpsschool waar wij onze hulp op richten. Onder de bezielende leiding van de rector Petro Najchuk wordt daar aan alle 135 kinderen tussen de 6 en 16 jaar uit het dorp les gegeven. Op alle mogelijke manieren probeert hij met een enthousiast team het onderwijs op een hoog peil te brengen. Het gebouw echter voldoet al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo is het verwarmingsysteem sterk verouderd en wanneer het buiten 25 graden vriest is het in de school wel 5 graden onder nul. Er moet buiten de verwarming nog heel veel werk verzet worden om ook het gebouw aan de eisen van deze tijd te laten voldoen. Een eerste stap wordt nu gezet. Door onze bijdrage, die past. Spaans persoonlijk heeft mogen overhandigen worden nu de 10 ramen aan de westkant vernieuwd, zodat de ijskoude wind straks buiten gesloten kan worden. De dankbaarheid hiervoor was echt ontroerend. We hopen in de komende tijd meer te kunnen doen. Ook alle andere ramen – zijn hard aan vernieuwing toe. Volgende stappen zouden kunnen zijn: de vervanging van de lekkende radiatoren en van het asbest dak, dat ook dringend vervangen zou moeten worden. Mogen wij rekenen op uw hulp en belangstelling?

Zie ook bij Agenda 27 juni