Landelijke Korendag

De landelijke Korendag  op 18 oktober 2008 heeft dit keer het thema: rond Allerheiligen, einde van het kerkelijk jaar en advent. 

Alle zangers uit den lande zijn van harte welkom.
De organisatie is in handen van de Korendagcommissie.

Programma:
09.30 uur     Ontvangst  +  koffie  +  werkmateriaal
10.00 uur     Welkom  +  inzingen met:

*     OKG 300            ‘Laat zo uw gezindheid zijn’  (herkomst – anoniem)
*     LB 130-II,          ‘De nacht is haast ten einde’ (Petzhold/ Petzhold/Horde)
*     Leatare 304        ‘De heiligen ons voorgegaan’ (Vogel/Matter)
*     OKG 375             Introïtus ‘O, Gij Volk van Sion’ (Populus Sion)
*     OKG 219             Psalm 25 ‘Naar u gaat mijn verlangen Heer’ ( Huybers)
*     Anglican Chant     Psalm 25 (Samuel S. Wesley/Boek der Psalmen, Ouwens)

 

12.30 – 13.30  Lunchpauze

13.30 uur       Middagprogramma

*    ‘Blinden worden ziende’ (Evangeliemotet no. 2 Willem Vogel)
*    ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ (Nicolaï/ J.S. Bach)
*    OKG 518             ‘Het volk dat wandelt in het duister’  (Mehrtens/Mennes)
*    OKG 701             ‘Voor alle heilgen in de heerlijkheid’ (Vaughan Williams)
*    OKG 566             ‘Nun komm, der Heiden Heiland’-‘Komt tot ons…..’  (Ehrfurt/ Osiander)
 
15.45 uur       Theepauze, voorstellen, plannen

16.30 uur       Vespers

17.15 uur       Afsluiting met een borrel en een etentje bij restaurant  ‘das een verrassing’               

Zoals gebruikelijk vragen wij u weer het eigen Gezangboek en Kerkboek mee te  nemen, de muziekkopieën die u nodig heeft worden uitgereikt bij binnenkomst.
Opgave via de email: tophill@online.nl en wel graag uiterlijk donderdag 16 oktober!