1927 -2007: “Vrouwen houden de kerk wakker…!”

Onder deze uitdagende uitspraak hebben twee van onze parochianen, Ineke Schenk en Will Keman, een historische opdracht vervuld. Ze hebben in opdracht van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Nederland de geschiedenis vastgelegd van de specifieke bijdrage die vrouwen gedurende tachtig jaar geleverd  hebben aan de verdere ontwikkeling van het Oud-Katholicisme in Nederland.

Het is een indrukwekkend verhaal geworden van actie en interactie tussen vrouwen en kerk en samenleving en dat tot aan de dag van vandaag. Ik wilde al eerder reageren op de verschijning van deze bundel op de landelijke website , maar dat lukte niet… Inmiddels is hij daar al weer wat weggezakt zonder dat er één reactie op is gekomen. Misschien is dat wel typerend voor de vrouwengeschiedenis in onze kerk. Vrouwen doen alles wel, maar je hoeft er niet over te praten. Bisschopswijdingen en dergelijke zijn immers veel belangrijker. Vrouwen laten dat toe, ze zijn zelf wel overtuigd van hun importantie en onmisbaarheid, maar daar hoeft de kerk niet over te praten, dat is gewoon hun gift aan het bruidskleed van de kerk.

Maar het is nu goed en in een aantrekkelijke vorm (voor 7.50 €) te koop in de kerk. Daarnaast zal het bewaard worden in het landelijk archief van de OKK in Nederland. Een rustgevend idee.

Ik hoop echter dat velen dit boek zullen lezen en bekijken alvorens het definitief in de archieven verdwijnt. Immers onze kerk begint in kerkelijk Nederland op te vallen op een wijze die voor de één een openbaring, voor de ander een lastige luis in de pels is. Maar ik hoor steeds bewondering voor onze bestuurlijke constructie en daarbij komt dan onmiddellijk de wijding van vrouwen aan de orde. In vrouwen houden de kerk wakker leest u nog eens hoe dat allemaal gekomen is.