Oecumenische dienst

Op zondag 27 januari vierden we, traditiegetrouw in de week voor de eenheid
van de kerken, samen met de kerken van Amsterdam-Zuid een oecumenische
dienst vans schrift en tafel. Dit keer kwamen zo’n 150 kerkgangers uit tien
verschillende gemeentes samen in de Jacobuskapel (PKN) aan de
Woestduinstraat. Voorgangers waren Fons Braam, Joachim Büssow, Martijn van
Leerdam, Dick Schoon en Ditske Tanja. Er werd orgel, piano en fluit gespeeld
en er werd gedanst naar aanleiding van de schriftlezing uit Exodus 17.