Nieuwe kerkmeester

De bisschop van Haarlem, Bert Wirix, heeft Anne-Marie Thus benoemd tot lid van het kerkbestuur van onze parochies.

Haar benoeming gaat in per 1 februari 2008 en loopt tot en met 31 januari 2012. Tijdens de dienst op 3 februari wordt de benoemingsacte aan de nieuwe kerkmeester overhandigd.