Peter-Ben Smit in “parochie”

 10

“Sinds 1 april (2011) ben ik in de parochie werkzaam als assisterend
pastoor. Ik concentreer me daarbij vooral op huisbezoeken en vervang de
pastoor in diensten als hij afwezig is. Verder probeer ik zoveel
mogelijk present te zijn om het contact met parochianen te onderhouden.
In gemeenschap – hoe weerbarstig ook – God aanbidden en het geloof leven
zijn voor mij wezenlijk.

Opgegroeid ben ik in IJmuiden in een oud-katholiek (pastoors)gezin, in
de kerk heb ik me eigenlijk altijd thuisgevoeld, wat mede een reden was
om theologie te studeren. Tijdens mijn studie in Amsterdam (1997-2000)
was ik ook parochiaan en misdienaar in de parochie Amsterdam. Na deze
eerste studie vertrok ik naar het buitenland voor verdere studie, die
plaatsvond in Engeland, Zwitserland, de USA, en weer Zwitserland.
Daarnaast werd ik tot diaken (2004) en priester (2005) gewijd en was
sindsdien ook in het pastoraat werkzaam, het laatste als pastoor van de
parochie Bern en tevens als studentenpastor voor de Universiteit Bern.
Naast mijn pastorale werk in Amsterdam, doceer ik als Universitair
Docent Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit en als (bijz.)
hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.”

Met hartelijke groet,

Peter-Ben