Diakenwijding op ‘Laetare’

Op zondag 10 maart 2024 – de vierde zondag van de Veertigdagentijd – zal de bisschop van Haarlem, mgr. dr. Dirk Jan Schoon, door handoplegging en gebed Michael van den Bergh tot diaken wijden.

Michael behaalde eind januari zijn master theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University) en voltooide tevens de kerkelijke opleiding aan het Oud-Katholiek Seminarie (Universiteit Utrecht). 1 februari jl. werd hij door de bisschop van Haarlem benoemd in de parochie Amsterdam om te assisteren in het pastoraat, met daarbij een bijzondere focus op diaconaal werk en pastorale presentie in de wijk. Eerder studeerde Michael maatschappelijk werk en dienstverlening en werkte hij als jongerenpastor voor het aartsbisdom Utrecht (2015-2020). Sinds 2020 is hij parttime werkzaam als persoonlijk secretaris van de aartsbisschop op het Bisschoppelijk Bureau in Amersfoort; hij zal deze functie blijven uitoefenen naast zijn pastorale aanstelling in Amsterdam.

De eucharistieviering waarin Michael de diakenwijding zal ontvangen begint om 10:00 uur en zal plaatsvinden in de Oud-Katholieke Kerk aan de Ruysdaelstraat 39 in Amsterdam. Tijdens de viering is er één collecte die deels bestemd is voor het vastenoffer en deels ten goede komt aan het diaconaal en pastoraal werk vanuit de Amsterdamse parochie. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en de nieuwe diaken te feliciteren.

Vanwege de beperkte parkeergelegenheid rond de kerk is het raadzaam gebruik te maken van het openbaar vervoer. Metrostation De Pijp is op enkele minuten loopafstand van de kerk (metro 52 vanaf NS Amsterdam Centraal of NS Amsterdam Zuid).