livestream getijdengebed in de coronacrisis

Kerken zijn gesloten. In deze onwerkelijke tijd experimenteren priesters Victor Scheijde, Erna Peijnenburg, Rudolf Scheltinga en Louis Runhaar op Facebook met een dagelijkse livestream van het ochtendgebed (09:00 u. vanuit Amersfoort), het middaggebed (13.00 u. vanuit Alkmaar), het avondgebed (19:00 u. vanuit Hilversum) en de dagsluiting (22:00 u. vanuit Egmond aan Zee).

De Facebookgroep is hire te vinden: Livestream getijdengebed in de coronacrisis

Wie bij het bidden graag wil meelezen: zie voor het morgengebed en het avondgebed de app ‘Getijdengebed’ of de website https://www.tiltenberg.org/getijdengebed/ (wel even registreren). De dagsluiting bestaat uit een Taizélied, gevolgd door een korte tekst of gebed.

De pastores willen uw gebedsintenties graag meenemen in de voorbeden. Als u een intentie hebt, kunt u die per mail aan één van de priesters sturen. Zij houden zich aan de privacywetgeving, dus noemen geen volledige namen, of situaties die rechtstreeks tot een persoon te herleiden zijn.

– Morgengebed om 09:00 uur door Louis Runhaar: louis.runhaar@okkn.nl

– Middaggebed om 13:00 uur door Erna Peijnenburg: erna.peijnenburg@okkn.nl

– Avondgebed om 19:00 uur door Victor Scheijde: victor.scheijde@okkn.nl

– Dagsluiting om 22:00 uur door Rudolf Scheltinga: rudolf.scheltinga@okkn.nl