Bisschoppen gaan voor in online eucharistieviering

Nu ons sociale leven bijna is stilgevallen en we langere tijd niet naar de kerk kunnen gaan, zoeken we naar nieuwe wegen om elkaar nabij te zijn en te blijven.

Als onderdeel daarvan zullen de komende zondagen de aartsbisschop-elect van Utrecht, Bernd Wallet, en de bisschop van Haarlem, Dirk Jan Schoon, samen eucharistie vieren vanuit de oud-katholieke kerk van de H. Georgius in Amersfoort. De bisschoppen worden bijgestaan door een organist en een cantor.

Vieringen

De vieringen zullen te volgen zijn via een livestream op YouTube. Daar zijn later de diensten ook terug te kijken. Via een link op deze plek kunt u er zondag eenvoudig komen U kunt de viering zondag ook rechtstreeks op YouTube live opzoeken, ook op uw digitale TV. Zoek daarvoor het kanaal “okkn vieringen” op YouTube.
Wij hopen dat velen van u meevieren om zo gestalte te geven aan de gemeenschap van de kerk, die zich verbonden door de heilige Geest voorbereidt op de viering van Pasen.

Komende zondagen

Kijk voor de komende vieringen en het liturgieboekje op deze plek.

Collecte

In deze vastentijd collecteren we voor het Bethunehuis, een opvanghuis in Hong Kong voor migrantenvrouwen die in hun werksituatie geestelijk of lichamelijk misbruikt werden. In het Bethunehuis worden ze opgevangen en krijgen ze tijdelijk onderdak en juridische hulp. Ook dit huis wordt door de coronacrisis flink getroffen. We nodigen u van harte uit een gift voor hen over te maken op: NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. de Oud-Katholieke Kerk van Nederland onder vermelding van ‘collecte 22 maart – Vastenactie 2020’.
(Zie ook: https://www.okkn.nl/pagina/2540/maart_-_vastenactie).
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

Goede Week

De vieringen in onze kerken tijdens de Goede Week en met Pasen zijn afgelast. Er worden voorbereidingen getroffen voor online vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Paasmorgen. Nadere informatie daarover komt zo spoedig mogelijk beschikbaar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 maart 2020