Huiskameravonden

De Adventstijd breekt aan, een tijd van verwachtingsvol uitzien naar het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus.

In deze tijd willen we tijdens huiskameravonden met elkaar spreken over de hoop en de verwachting in ons leven en in het leven van de Kerk. Daarbij kunnen we ook onze nieuwe pastoor Martina Liebler beter leren kennen

We nodigen u dan ook graag uit voor een van de volgende avonden:

-3 december in Amsterdam Zuid

-10 december in Diemen 

-19 december in Amsterdam Westerpark 

 

Elke avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Graag opgeven via  secretarismarinawaag@gmail.com.

Na opgave worden de adresgegevens met u gecommuniceerd.

 

Wij hopen u op een van de avonden te mogen begroeten. Van harte welkom!